Obec Jeníkov
ObecJeníkov
rozšířené vyhledávání

Obec Jeníkov

Prohlášení o ochraně soukromí

Informace pro subjekty údajů

Obec Jeníkov má zpracovánu Směrnici na ochranu osobních údajů, ve které je uvedeno, za jakým účelem a jak je zajištěno dodržování zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

Subjekt údajů může kontaktovat správce:

 • osobně / písemně na adrese sídla správce: Zahradní 246, 417 05 Osek
 • pomocí emailové adresy: obec@jenikov.cz
 • pomocí datově schránky: zfrbne4
 • telefonicky na tel. č.: 417 835 522

Subjekt údajů může kontaktovat správce prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Veroniky Součkové:

 • pomocí emailové adresy: gdpr@osek.cz  
 • pomocí datově schránky: gw3b3a7
 • telefonicky na tel. č.: +420 777 735 604

Rozsah zpracovávaných informaci je dán právními předpisy, které upravují samostatnou a přenesou působnost obcí. Jedná se např. o:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 133/2000 Sb., evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
 • zákon č. 301/2000 Sb.,  matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
 • zákon č. 565/1990 Sb., místních poplatcích,
 • další právní předpisy jsou uvedeny v záznamech o činnostech.

Zásada přesnosti shromažďovaných osobních údajů je v oblasti působnosti města upravena také zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Orgány veřejné moci mají povinnost využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru. V rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu. Město Osek má zpracován spisový a skartační plán, který je pravidelně aktualizován. Spisový a skartační řád mimo skartačních lhůt a postupů také i oběh dokumentů.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na potvrzení o zpracování jeho údajů, na přístup ke svým osobním údajům, na informaci o rozsahu zpracovávaných informací, na poskytnutí informací nejdéle do 1 měsíce od podání žádosti, na vysvětlení (při zamítnutí žádosti). Informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti. Jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou, nebo pokud nejde o oprávněný zájem žadatele.

Subjekt údajů má právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné, na provedení opravy nejdéle do jednoho měsíce, na vysvětlení, pokud oprava nebyla provedena. Správce předchází tomu, aby zpracovávané údaje byly neaktuální a postupuje v souladu se zákone č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

 Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, dále má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Odkazy

Naši obecní agendu spravuje program
Keo
Naše programy a počítače spravuje firma
Logo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rozklikávací rozpočet

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka Jeníkov

 • 1352první zmínka
 • jezero
 • kostel
 • SDH
 • TJ Oldřichov