Obec Jeníkov
ObecJeníkov
rozšířené vyhledávání

Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace ze dne 22.4.2011

Žádost o zaslání investičních plánů obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

 

Odpověď dne 28.4.2011

Obec Jeníkov má v roce 2011 v plánu:

název projektu: „Technická vybavenost pro 16 RD – SO 01 – Komunikace, SO 02 – Dešťová kanalizace – přípojka D1“

 • stručný popis projektu: komunikace a dešťová kanalizace
 • rozpočet projektu: cca 2,500.000,- Kč
 • plánovaný termín započetí projektu: 2. – 3. čtvrtletí roku 2011
 • předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: dodavatel stavby byl již vybrán.

 

Odpověď zpracoval: Libor Groh, starosta obce

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 4.5.2011

Kolik členů má zastupitelstvo naší obce; kolik kandidátů se celkem ucházelo o zvolení do zastupitelstva ve volbách, které se konaly 15. až 16. října 2010 (dále jen „volby“); jaký byl ke dni voleb celkový počet voličů zapsaných ve stálém seznamu; jaký byl ke dni těchto voleb celkový počet voličů v dodatku stálého seznamu; zda kandidoval ve volbách nějaký kandidát, který nebyl státním občanem ČR; jaký je celkový počet osob starších 18 let s trvalým pobytem v obci; kolik osob nemá státní občanství ČR a kolik z těchto osob je státním občanem některého z členských států EU; jaký je celkový počet osob starších 18 let s přechodným pobytem v obci, kolik z těchto osob nemá státní občanství ČR a kolik z těchto osob je státním občanem některého z členských států EU.

 

Odpověď dne 16.5.2011

 1. Zastupitelstvo obce Jeníkov má 7 členů.
 2. Tři volební strany, každá z nich měla 7 kandidátů a 2 náhradníky, takže celkem kandidovalo 21 kandidátů do ZO a 6 náhradníků.
 3. Celkový počet voličů, zapsaných ve stálém seznamu ke dni voleb: 759 voličů.
 4. Do dodatku stálého seznamu nebyl zapsán žádný volič.
 5. Ve volbách do ZO Jeníkov nekandidoval žádný kandidát, který nebyl státním občanem ČR.
 6. ---
 7. Ke dni voleb byl počet osob starších 18 let s trvalým pobytem na území obce Jeníkov 760 (údaje o cizincích nemáme, jedná se pouze o občany ČR).

Další údaje neznáme, nemáme přesný seznam osob, které nejsou občany ČR. Evidenci cizinců provádí cizinecká policie. Přechodný pobyt občanů ČR již neexistuje.

 

Odpověď zpracovala: Blanka Endrštová, tajemnice OÚ

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 6.1.2012

Žádost o informaci, zda Obec Jeníkov plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin nájezdových ramp, stropních závěsných systémů, apod.

 

Odpověď dne 9.1.2012

Obec Jeníkov neplánuje v roce 2012 investice, které by byly spojené s řešením bezbariérovosti.

 

Odpověď zpracoval: Libor Groh, starosta obce

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 25.1.2012

Žádost o zaslání investičních plánů obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

 

Odpověď dne 26.1.2012

Obec Jeníkov v roce 2012 neplánuje žádné větší investiční akce, pouze drobné opravy a údržbu majetku obce.

 

Odpověď zpracoval: Libor Groh, starosta obce

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 7.3.2012

1.Žádost o poskytnutí úplného seznamu subjektů, které zaslali své nabídky do zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na Zpracování Územního plánu Jeníkov.

2. Jaké byly nabídkové ceny subjektů, které zaslali svoje nabídky?

3. Jaká byla další hodnotící kritéria a jejich váha

4. Jaké bylo umístění jednotlivých subjektů?

5. S jakým subjektem byla uzavřena smlouva na základě toho, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako vítězná.

 

Odpověď dne 19.3.2012

ad 1) 1. DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

2. Ing. arch. František Pospíšil, Hlavní 1196/30, 141 00 Praha 4

3. Ing. Antonín Olžbut, Karla Čapka 1744/9, 415 01 Teplice

4. Ing. arch. Pavel Ponča, Jizerská 2940/55, 400 11 Ústí nad Labem

5. Institut regionálních informací, Beethovenova 4, 602 00 Brno

6. ANLOC s.r.o., Vítězná 512, 282 01 Český Brod

7. Ing. arch. Jitka Fikarová, Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem

8. Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Šmeralova 208/16, 170 00 Praha 7

9. Dům a Město, sdružení architektů, Komornická 12, 160 00 Praha 6

ad 2) Nabídková cena (včetně DPH)

Cena s konceptem cena bez konceptu

 1. 315.600,- Kč 262.800,- Kč
 2. 581.760,- Kč 509.760,- Kč
 3. 606.159,- Kč 575.852,- Kč
 4. 717.600,- Kč 636.000,- Kč
 5. 474.000,- Kč 432.000,- Kč
 6. 888.000,- Kč 768.000,- Kč
 7. 594.000,- Kč 534.000,- Kč
 8. 252.000,- Kč 240.000,- Kč
 9. 775.200,- Kč 652.800,- Kč

ad 3)

Kritéria pro posouzení nabídek:

 1. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny včetně DPH
 2. Ukázka 2 zpracovaných zakázek obdobného charakteru – hodnocení proběhlo subjektivně

ad 4)

Zastupitelstvo obce Jeníkov schválilo výběr firmy pro zpracování Územního plánu Jeníkov (výběr projektanta) v tomto pořadí:

 1. DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
 2. Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Šmeralova 208/16, 170 00 Praha 7
 3. Institut regionálních informací s.r.o., Beethovenova 4, 602 00 Brno

Zdůvodnění:

 • velmi nízká cenová nabídka (druhá nejnižší cena s min. rozdílem od první nejnižší)
 • vysoká profesionální úroveň vypracování nabídky včetně ukázek zpracování územních plánů,
 • reference obdobných zakázek.

ad 5)

Smlouva o dílo dosud uzavřena nebyla. Bude uzavřena s DHV CR, spol. s r.o. Praha.

 

Odpověď zpracoval: Libor Groh, starosta obce

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.6.2012

Jakému dodavateli byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna oken a vchodových dveří – objekt Hasičské zbrojnice, Oldřichov č.p. 188“ a jakou nabídkovou cenu ve výběrovém řízení předložili.

 

Odpověď dne 20.6.2012

Rozhodnutí zastupitelstva obce o výběru firmy na VZMR „Výměna oken a vchodových dveří – objekt Hasičské zbrojnice, Oldřichov č.p. 188“, jsou zveřejněny na webových stránkách obce Jeníkov www.jenikov.eud.cz v sekci Usnesení ZO – Usnesení z 14. zasedání ZO Jeníkov.

 

Odpověď zpracoval: Libor Groh, starosta obce

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 3.12.2012

Část první:

 • úplný název našeho orgánu územní samosprávy
 • naše PSČ
 • další PSČ, která spadají pod náš orgán územní samosprávy – přidružené obce

Část druhá – Místně příslušné orgány ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy.

 

 

Odpověď dne 5.12.2012

Název orgánu: Obecní úřad Jeníkov

PSČ: 417 24 Oldřichov u Duchcova

Místně příslušné instituce:

Finanční úřad: Finanční úřad v Teplicích

Úřad práce: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí n. L., kontaktní prac. Teplice

Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice

Soud: Okresní soud v Teplicích

Policie ČR: Policie ČR, obvodní oddělení Duchcov

Státní zastupitelství: Okresní státní zastupitelství Teplice

Hasičský záchranný sbor: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Teplice

Nemocnice: Městská nemocnice Duchcov VITA, s.r.o.

ČSSZ: ČSSZ, okresní pobočka Teplice

Hygienická stanice: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, pobočka Teplice

SZPI: SZPI pobočka Ústí nad Labem

Celní úřad: Celní úřad Most

Krajský úřad: Krajský úřad Ústí nad Labem

 

Odpověď zpracovala: Blanka Endrštová, tajemnice OÚ

 

Zodpovídá: Správce Webu

Obecní úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Odkazy

Naši obecní agendu spravuje program
Keo
Naše programy a počítače spravuje firma
Logo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Rozklikávací rozpočet

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka Jeníkov

 • 1352první zmínka
 • jezero
 • kostel
 • SDH
 • TJ Oldřichov